top of page

Werkgevers en HR professionals

Pensioen is voor velen, zowel werknemers als werkgevers, een grijs gebied. Medewerkers krijgen jaarlijks het uniform pensioenoverzicht (UPO) maar deze verdwijnt meestal weer snel in de kast, het duurt immers toch nog even en men heeft geen zin zich te verdiepen in de taaie materie.

Echter door factoren als ontslag, ziekte, overlijden, echtscheiding of het niet meer kunnen vinden van passend werk binnen de organisatie is het van groot belang inzicht te krijgen in de mogelijkheden en financiële consequenties die de verschillende factoren kunnen hebben op het pensioen.

Jaggan Consultancy vertaalt complexe pensioenmaterie of aanverwante rechtspositionele zaken in duidelijke taal en eenvoudige analyses die gemakkelijk te lezen zijn.

Voor u als werkgever hangen hier vaak financiële, organisatorische of fiscale consequenties aan die u graag vooraf wilt kunnen inschatten. Maar ook voor werknemers zijn het vaak beslissingen die vergaande gevolgen kunnen hebben. Alle partijen moeten kunnen bouwen op een onafhankelijk, professioneel en deskundig advies. 

Juist in periodes waar arbeidsmobiliteit hoog op de agenda's staan bij werkgevers en HR professionals is deskundige en onafhankelijke ondersteuning geen overbodige luxe en wegen de kosten zéker op tegen de baten! 

Jaggan Consultancy kan u ondersteunen bij:

bottom of page