top of page

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO)

Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde werkomgeving, dit is verankerd in de Arbowet. De Arbowet verplicht bedrijven tot het voorkomen dan wel beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waaronder ongewenste omgangsvormen vallen.

Bedrijven moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. 

Het aanstellen van een interne en/of externe vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van het beleid ongewenste omgangsvormen zijn.

Dit voorkomt een hoop persoonlijk leed, stress, conflicten, imagoschade, verminderde arbeidsproductiviteit, ziekteverzuim en personeelsverloop onder uw medewerkers.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen:

Gedrag dat als grensoverschrijdend of kwetsend wordt ervaren waardoor een medewerker zich niet niet langer veilig voelt in zijn werkomgeving. Denk hierbij aan:

 • agressie en geweld

 • (seksuele) intimidatie

 • pesten

 • discriminatie

Taken vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen:

 • opvang, begeleiding en nazorg 

 • signaleren & adviseren

 • presenteren en voorlichting

Voordelen van een extern vertrouwenspersoon:

 • onafhankelijk en objectief

 • drempelverlagend 

 • snel bereikbaar

 • kan als sparringspartner voor interne vertrouwenspersonen dienen

 • deskundig (LVV geaccrediteerd)

 

 

 

Dienstverlening:

Naast inzet op afroep is het mogelijk om een jaarabonnement "op maat" af te sluiten.

In een persoonlijk kennismakingsgesprek vertel ik u daar graag meer over!

Logo LVV gecertificeerd vertrouwensperso
bottom of page