top of page

Vertrouwenspersoon integriteit (VPI)

IPer 1 juli 2016 is de Wet 'Huis voor de klokkenluiders' ingevoerd en moeten alle werkgevers met meer dan 50 werknemers verplicht een beleid integriteit hebben met een interne meldregeling. Voor overheidsorganisaties is dit al langer verplicht.

Niet-integer handelen kan grote schade aanrichten aan uw bedrijf én aan uw medewerkers. Het kan leiden tot milieu- en gezondheidsrisico's, imago- en economische schade, verspilling van (overheids)geld, maar ook ziekteverzuim en onrust.

Het aanstellen van een interne en/of externe vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van het integriteitsbeleid zijn. Medewerkers kunnen dan veilig een vermoeden een misstand, integriteitsschending of onregelmatigheid in vertrouwen melden. Tevens bestaat de mogelijkheid om anoniem te melden.

Wat zijn integriteitsschendingen en misstanden?

Incidenten waarbij personen de normen en waarden van de organisatie schenden en bij misstanden is bovendien het maatschappelijk belang in geding:

 • schending van wettelijke voorschriften

 • gevaar voor gezondheid, veiligheid van personen en aantasting van het milieu

 • gevaar voor goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten

Taken vertrouwenspersoon integriteit:

 • opvang, begeleiding en nazorg 

 • melding indien melder anoniem wenst te blijven

 • signaleren & adviseren

 • presenteren en voorlichting

Voordelen van een extern vertrouwenspersoon:

 • onafhankelijk en objectief

 • drempelverlagend 

 • snel bereikbaar

 • kan als sparringspartner voor interne vertrouwenspersonen dienen

 • deskundig (LVV geaccrediteerd)

 

 

 

Dienstverlening:

Naast inzet op afroep is het mogelijk om een jaarabonnement "op maat" af te sluiten.

In een persoonlijk kennismakingsgesprek vertel ik u daar graag meer over!

Logo LVV gecertificeerd vertrouwensperso
bottom of page