top of page

Pensioen- en inkomensanalyses

Pensioen- en inkomensanalyses zijn een hulpmiddel voor werknemer en werkgever om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en financiële gevolgen bij ingrijpende gebeurtenissen of om de juiste keuzes te kunnen maken bij veranderingen tijdens het arbeidsproces.

De pensioen- en inkomensanalyses worden, in combinatie met heldere rekenvoorbeelden en eenvoudige grafieken, in duidelijke taal uitgelegd.

 

Het doel is om complexe materie helder te verwoorden zodat een weloverwogen besluit gemaakt kan worden.

De scenario's worden in bruto en netto bedragen weergegeven waarbij niet alleen naar de korte termijn gekeken wordt maar ook naar de gevolgen op lange termijn. Vaak hebben bepaalde keuzes of gebeurtenissen namelijk ook invloed op het inkomen na pensionering.

U mag rekenen op een uiterst deskundig en onafhankelijk advies met persoonlijke aandacht en begeleiding.

Voor de volgende scenario's kunnen onder andere analyses gemaakt worden:

 • eerder stoppen met werken

 • minder werken

 • deeltijd pensioen

 • gevolgen van ontslag (WW en bovenwettelijke regelingen)

 • ontslagvergoedingen

 • transitievergoedingen

 • gevolgen bij arbeidsongeschiktheid

 • gevolgen bij overlijden

 • seniorenregelingen

 • het generatiepact

 • echtscheiding

 • veranderen van baan

Staat uw scenario er niet bij? Vraag dan gerust naar de mogelijkheden! 

bottom of page