top of page

Ondernemingsraad (OR) 

Als ondernemingsraad beslist u mee over een aantal belangrijke zaken. Pensioen is een van die belangrijke zaken, maar ook complexe materie. De afgelopen jaren zijn de wetten en regels omtrent pensioen aanzienlijk veranderd. Gelukkig stellen ondernemingsraden zich steeds actiever op door niet te wachten op een instemmingsverzoek maar al in de voorbereidingsfase actief met het pensioendossier aan de slag te gaan.

Als ondernemingsraad kunt u te maken krijgen met:​

  • wijziging in (bestaande) pensioenregeling

  • reorganisaties

  • fusie/overname

  • duurzame inzetbaarheidstrajecten en personeelsmobiliteit (generatiepact)

  • pensioencommunicatie

De werkgever laat zich bijstaan door een pensioenadviseur. Als ondernemingsraad staat u dan vaak al 1-0 achter.

Laten we sámen een volwaardig gesprekspartner zijn om de belangen van de werknemer zo goed mogelijk te behartigen bij de werkgever.​

 

Jaggan Consultancy kan de ondernemingsraad helpen de juiste beslissingen te nemen, door de mogelijkheden en consequenties inzichtelijk te maken in duidelijke taal, waardoor de ondernemingsraad een helder en reëel beeld kan vormen. 

bottom of page