top of page

Ontslagregelingen

Een arbeidscontract beëindigen is voor zowel werkgever als werknemer vaak een gevoelige en lastige situatie.

Naast dat er juridische hulp wordt ingeschakeld is het van onmisbare waarde om advies in te winnen bij een inkomens- en pensioenadviseur om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en consequenties.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) kunnen werkgever en werknemer onderhandelen over de ontslagvergoeding. Hierdoor worden lange procedures en hoge kosten vaak voorkomen en is het een relatief prettige manier van uit elkaar gaan.

Jaggan Consultancy is gespecialiseerd in ontslagregelingen.

Heldere en duidelijke informatie en communicatie is van essentieel belang om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Tevens is een concrete en heldere uitwerking van de feitelijke inkomens- en pensioenschade een hulpmiddel om als vertrekpunt te gebruiken ter onderhandeling.

Waar kan Jaggan Consultancy in ondersteunen?

 • berekenen van:

  • duur en hoogte WW

  • duur en hoogte bovenwettelijke uitkering (indien van toepassing conform cao)

  • pensioenschade

  • transitievergoeding

  • pensioeninkomsten na WW

 • mogelijkheden verkennen​:

  • vrijwillig bijsparen​

  • fiscale voordelen behalen

Kortom: Jaggan Consultancy is uw onafhankelijke sparringspartner met kennis van zaken.

bottom of page