top of page

Generatiepact- en seniorenregelingen

Het generatiepact is een middel met als doel:

 • oudere, ervaren medewerkers zo lang en vitaal mogelijk te laten doorwerken

 • nieuwe, jongere medewerkers een vaste baan aan te bieden en vakkennis op te laten doen van ervaren medewerkers

Er zijn diverse soorten regelingen mogelijk. Hierbij staat altijd een vraag centraal: wat wilt u als werkgever hiermee bereiken?

Elke organisatie is anders, andere soorten werkzaamheden, andere budgetten, andere samenstelling van personeel en ga zo maar door...

Een generatiepact of seniorenregeling is maatwerk, maatwerk op de organisatie én voor de medewerker.

Voordelen generatiepact  of seniorenregeling:

 • kennisbehoud

 • betere balans in leeftijdsopbouw

 • verhogen arbeidsproductiviteit

 • minder ziekteverzuim

 • voorkomen boventalligheid

Jaggan Consultancy kan u ondersteunen op de volgende gebieden:

 • Voorbereidingsfase:

  • inventariseren doelstelling(en)

  • mogelijkheden verkennen en analyseren

  • sparringspartner voor HR, DT/MT en OR

  • regeling sámen vormgeven 

 • Uitvoeringsfase:

  • collectieve voorlichting​ (algemeen)

  • individuele voorlichting (op maat)

Bianca Jaggan van Jaggan Consultancy is dé specialist op het gebied van generatiepact en seniorenregelingen, met name in de sector overheid en onderwijs, en deelt met alle plezier haar kennis en ervaringen met u. 

bottom of page