top of page

Advocaten en mediators 

Pensioengeschillen kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. Zo kan er enerzijds een geschil tussen werkgever en werknemer, over een eventuele ontslagprocedure, en anderzijds tussen twee ex-partners over de te verdelen pensioenrechten na echtscheiding ontstaan. Ze leiden vaak tot onnodige langdurige en kostbare procedures.

 

Als advocaat of mediator stuurt u aan op een gezamenlijke oplossing tussen uw cliënt en de wederpartij.

Een deskundige onderbouwing voorzien van concrete (pensioen)cijfers door een gecertificeerde (WFT) pensioenadviseur is hierbij van wezenlijk belang om snel tot een oplossing te komen.

Jaggan Consultancy kan u ondersteunen op het gebied van:

bottom of page